Tjänst

Ökat värdeflöde och bättre kvalitet med DevOps

Säkerställ effektivitet, hög systemkvalitet och minimera risker genom tätt samarbete, automatisering och CI/CD.

”Quality is not an option” är ett uttryck som ständigt repeteras och genomsyrar agila organisationer. 

Uttrycket syftar på att kvalitet är någonting som ska finnas och inte något som är möjligt att välja bort. Agiltecs skarpa DevOps medarbetare guidar utvecklingsteam i att höja och bibehålla systemkvalitet genom kompetensdelning kring t ex kodningsfilosofi och metodik. Detta leder konkret till ökad testautomatisering och att utvecklarna med täta mellanrum kan implementera små förändringar i koden, integrera och leverera dessa löpande i nya versioner. 

Dessutom ger detta en möjlighet att ständigt övervaka och rätta fel direkt när de uppstår. Tack vare allt det som DevOps bidrar med frigörs tid så att ni får möjlighet att fokusera på det som skapar mervärde för era kunder och användare.

1. Samarbete

Ett tätt samarbete mellan alla inblandade som är med och skapar värde i en trygg miljö är en förutsättning för att lyckas

DevOps

2. Automatisering

Undvik manuella steg som både tar tid och innebär ökad risk. Automatisera så mycket det går.

DevOps

3. Processer och flöden

Identifiera och sätt upp smarta värdeströmmar som undviker flaskhalsar och optimerar leveransflödet.

DevOps

4. Monitoriera och mät

Håll koll på systemen genom att inte bara tro utan genom att mäta tex flöden, tider, incidenter, kundnöjdhet.

DevOps

5. Rätta när det blir fel

Det är inte om utan när det blir fel i komplexa miljöer och otroligt viktigt att korrigera direkt för att undvika följdfel och dyr teknisk skuld.

DevOps

Vi hjälper er gärna att lyfta kvalitet och frigöra kapacitet

Brottas ni med kvalitetsproblem? Tveka inte att höra av er till oss för en dialog kring utmaningarna, vi stöttar er gärna vidare kring till insikter i hur ni kan ta er från ett läge till ett annat genom: 

  • Nulägesanalys, BeAgile - DevOps
  • Utbildar i tekniker och verktyg
  • Kontinuerlig integration
  • Automatisering
  • Identifiera flaskhalsar och hinder i flödet
  • Skapa och förbättra processer för Releasehantering
  • Utforskar och bidrar till kontinuerlig innovatio

Har du frågor?

Jag hjälper dig gärna! agiltec-1589-200x200@2x
Genom att skicka detta meddelande godkänner du vår hantering av personuppgifter