Teamet

Lär känna oss

Här får du se vilka som jobbar på Agiltec. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha hjälp av någon i vårt team.

Se våra tjänster Bli en av oss
Union 1

Nils Granered

VD Agiltec Group AB

VD och Senior Lean- och Agil coach.

Mer än 25 års erfarenhet från ledande roller inom små och stora globala organisationer samt ledning av agila transformationer. Har arbetat agila transfomrationer för kunder som Swedbank, Skatteverket m.fl.

nils.granered@agiltec.se 070-676 02 44

Dennis Bergman

Senior Agil Coach

Senior konsult, Lean- och Agil coach, SAFe Program Consultant.

20 års erfarenhet av FoU inom mjukvara, 10+ års erfarenhet av Lean och Agil coaching samt transformationsledning.

dennis.bergman@agiltec.se 070-697 97 07

Gunilla Englund

Senior Agil Coach

Agil coach och förändringsledare.

Gunilla har många års erfarenhet av verksamhetsnära roller inom systemutveckling, olika ledarroller och agilt förändringsarbete. Hon har under nära 20 år varit engagerad i hur vi arbetar tillsammans för att bygga och förvalta rätt lösningar. Drivs av att stödja utveckling av människor och team.

Hon har också i mer än 30 år jobbat med utbildning och kunskapande i olika former.

gunilla.englund@agiltec.se 070-639 36 78

Richard Lundström

Senior Agil Coach, Förändringsledare

Senior konsult, Lean och Agil coach och förändringsledare.

Arbetat med mjukvaruutveckling och förändringsledning sedan 1993. Erfarenhet av både globala megaprojekt och små organisationer.

richard.lundstrom@agiltec.se 070-583 89 54

Susanna Almgren

Senior Agil Coach

Susanna har lång erfarenhet av att leda och coacha agila transformationer globalt på Volvo Groups IT-avdelning.

Hennes förmåga att entusiasmera och stötta i förändringsarbete har lett till mycket goda resultat.

Susanna är certifierad SAFe agilist, Scrum Master samt NLP coach.

susanna.almgren@agiltec.se 076-677 19 54

Per Nordlinder

Senior Agil Coach/RTE

Senior konsult, Lean och Agil coach. Certifierad SAFe Program Consultant (SPC), Release Train Engineer (RTE), Scrum Master och Product Owner.

Per har många års erfarenhet av mjukvaruutveckling inom stora globala organisationer där agila miljöer, metoder och transformationer är naturliga inslag.

per.nordlinder@agiltec.se 070-293 39 79

Katharina Hahn

Senior Agil Coach

Katharina har en stark förmåga att vara både analytisk och strategisk i kombination med att hon har hjärtat på rätta stället.

Hon har en lång erfarenhet av IT-utveckling och är en stark ambassadör för agilt mindset, ledarskap, principer och metoder.

katharina.hahn@agiltec.se 076-669 84 66

Mikael Jonasson

RTE/Agil Coach

Mikael har över 20 års erfarenhet av systemutveckling i projekt och företag av alla storlekar och brancher.

Inom det agila har han jobbat framför allt som Scrum Master men även med SAFe implementation och som RTE.

Med Mikael blir ditt team väl omhändertaget på sin resa in i det agila.

mikael.jonasson@agiltec.se 070-684 00 69

Andreas Wikström

Affärsutvecklare/rekrytering

Entreprenör med stor erfarenhet av ledarskap.

Fokuserar på affärsutveckling, kundrelationer och rekrytering av fler medarbetare.

andreas.wikstrom@agiltec.se 070-2190528

Jessica Karlsson Musa

Agil Coach

Jessica har mer än 10 års erfarenhet av Lean/Agila arbetssätt i rollen som Agil ledare, transformationsledare, agil Coach och scrum master från flera branscher som bank och finans, tillverkningsindustri, detaljhandel och offentliga myndigheter.

Hon utbildar, leder, motiverar och coachar verksamheter, chefer och ledare, team och individer med målsättning att nå hållbara och långsiktiga resultat.

jessica.karlsson.musa@agiltec.se 070-875 11 06

Mats Mörlund

Senior Agil Coach

Senior konsult och Agil coach. Certifierad Scrum Master, Scrum Product Owner och Large Scale Scrum Practitioner.

Mats har 20 års erfarenhet inom mjukvaruutveckling inom små och stora organisationer samt av agila transformationer.

mats.morlund@agiltec.se 070-822 04 30

Andreas Hamsten

Agil Coach/Scrum Master

Andreas är alltid nyfiken på att utforska hypoteser och nya arbetssätt för att ständigt utveckla sig själv och sin omgivning. Tror starkt på ständiga förbättringar, snabbare inlärning och har stark drivkraft att få andra att växa i sina utmaningar.

andreas.hamsten@agiltec.se 076-677 19 55

Margaretha Widegren

Agil Coach

Margaretha är en väldigt rutinerad agil ledare med lång erfarenhet ifrån finanssektorn. Hon är förutsättningsskapande och duktig på att bygga välfungerande team som levererar tillsammans i en agil anda.

Margaretha har jobbat som scrum master och agil coach och har erfarenhet av att coacha distribuerade och mångkulturella team. Hennes starka sidor är att förstå nya sammanhang och hitta dynamiska lösningar på utmaningar.

margaretha.widegren@agiltec.se 072-402 36 56

Magnus Westin

Produktägare

Magnus har 20 års erfarenhet i roller som systemutvecklare, scrum master, agil coach och inte minst produktägare.

magnus.westin@agiltec.se 070-323 64 02

Anders Westin

Scrum Master, Agil Coach

Anders har mer än 30 års erfarenhet inom IT-branschen varav flera års arbete med de agila arbetssätten Scrum och Kanban. Är certifierad Scrum Master och SAFe Scrum Master.

Har bakgrunden som utvecklare och systemadministratör. Att sätta sig in i kunders behov och att aktivt stötta i olika agila förändringsprocesserna är en av hans största drivkrafter.

anders.westin@agiltec.se 076-669 84 68

Johan Alvbring

Scrum Master, Agil Coach

Scrum Master och Agil Coach med lång erfarenhet från IT-branschen.

Han har en bakgrund som systemadministratör och arkitekt inom IT-infrastruktur, vilket givit god insikt och värdefulla erfarenheter i att tillämpa agila metoder även inom drift- och supportnära verksamhet.

Nycklar till framgång är visualisering, dialog, stegvisa förbättringar - och att aldrig låta verktygen komma före människorna.

johan.alvbring@agiltec.se 076-669 84 72

Johan Wikström

Affärsutvecklare

Entreprenör med mångårig erfarenhet av att bygga långsiktigt hållbara företag där oförtröttlig utveckling och förbättring är självklara ingredienser.

johan.wikstrom@agiltec.se 070-440 39 33

Frida Hardegård

Senior Agil Coach/RTE/Scrum Master

Frida är en agil coach med bred erfarenhet av lean, agilt och coaching i många olika branscher. Hon har haft roller som Release train engineer och agil coach. Hon har varit med och satt upp arbetssättet inspirerade av SAFe, jobbat med ledningsgrupper och team. Med fokus på att få med sig människorna i förändringsarbetet och vikten av att ta till sig dom agila värderingarna på alla nivåer, vill Frida skapa värde för alla inblandade
Frida brinner för lean och agila värderingar, är en kreativ problemlösare som vill framåt genom att coacha team och människor.

frida.hardegard@agiltec.se 076-669 84 70

Leena Ebefors

Senior Agil Coach

Erfaren ledare med resultatfokus. Leena har flerårig erfarenhet av att skapa förutsättningar för agila arbetssätt med fokus på kundvärde, gemensamma prioriteringar och tydliga delmål. En nyckelfaktor är det coachande förhållningssättet och förmågan att få både individer och team att växa och bredda sin kompetens.

Från mjukvaruutveckling har hon med sig ett starkt engagemang för kvalitetssäkring och förstår hur kontinuerliga integrationer och korta leveranscykler på allvar transformerar både produkten och organisationen.

Genom lyhördhet, återkoppling och delegerat ledarskap skapar hon förutsättningar för en långsiktigt hållbar organisation.

leena.ebefors@agiltec.se 076-677 19 59

Niklas Holmström

Agil Coach och Scrum Master

En senior konsult med bred erfarenhet att leda team från uppdrag inom spelindustrin på företag som Betsson, men också erfarenhet från börsen och industri från företagen Nasdaq och Scania. På ATG var han product owner för Container plattformen OpenShift och han var ansvarig för budget, krav och prioriteringar.

niklas.holmstrom@agiltec.se 076-669 84 75

Kontakta oss direkt

Genom att skicka detta meddelande godkänner du vår hantering av personuppgifter

Har du frågor?

Jag hjälper dig gärna! agiltec-1589-200x200@2x

Kontakta oss direkt

Genom att skicka detta meddelande godkänner du vår hantering av personuppgifter