Tjänst

RTE skapar förutsättningar

Bidrar till att förbättra leveransvärdet genom att driva ständiga förbättringar inom värdeströmmar.

Driver förbättringar inom värdeflödet för hela ”tåget”

•Hjälper olika intressenter att se helhetsbilden

•Visualiserar progress och mätetal

•Uppdaterar intressenter om tågets utvecklingstakt

•Identifierar risker för att möjliggöra att rätt beslut kan fattas om nya åtgärder och justeringar krävs

•Coacha andra ledare, grupper och tåget som helhet

•Driver arbetet med att ta bort hinder och underlättar arbetet för medarbetare inom tåget

1. Startar upp dagen

Lyssnar in "teamens stand-up" för att få inblick i teamens dagliga utmaningarna.

RTE

2. Ledarmöten

Deltar på ledarmöten, coachar och ger input
Synkar och tar vidare ev. risker och hinder
"Tid" att stötta allmänna frågor och medarbetare som behöver stöttning eller tydliggörande.

Agiltec Roller RTE

3. 1:1 samtal

1:1 möten med medarbetare. Låta medarbetaren ventilera, bolla problem eller be om hjälp att hitta lösningar mm.

Agiltec Roller RTE

4. Lunch

Digital lunch med kollegor i arkitektforum.

Agiltec Roller RTE

5. Walk & Talk

Går runt och kikar in hos något eller några team. Informellt och spontant där jag får möjlighet att fånga upp stämningen hos de olika teamen.

Agiltec Roller RTE

6. Scrum of scrums

Som RTE faciliterar jag dagens "Scrum of scrum möte där representater från respektive team träffas
för att synka pågående arbete. Rullar allt på som det ska eller är det något team som t ex behöver hjälp eller vill dela med sig av information.

Agiltec Roller RTE

7. Avrundar dagen

Förberedelser inför morgondagens workshop som hålls tillsammans med säkerhetschefen.
Vi går igenom den nya webbplatsen, säkerhet, nya teknik, innehåll, uppsättning, processramverk och utbildningsfrågor inom teknikområdet.

Agiltec Roller RTE

Har du frågor?

Jag hjälper dig gärna! agiltec-1589-200x200@2x
Genom att skicka detta meddelande godkänner du vår hantering av personuppgifter