Tjänst

Agil Transformation

En agil transformation handlar om att organisera sig kring värde, ha kunden i fokus och leverera iterativt i en lärande process

Vår värld förändras i en allt snabbare takt och allt fler företag och myndigheter väljer ett agilt arbetssätt. En agil transformation handlar i första läget om att organisera sig kring värde och att skapa en struktur som möjliggör både portfölj- och ekonomistyrning. Att se sina operativa värdeströmmar utifrån ett kundperspektiv lägger med andra ord grunden för en lyckad transformationen men det är inte helt lätt. 

Det är också viktigt att få en struktur på plats som ger människor trygghet i att vi är på rätt väg i transformationen. På Agiltec arbetar vi med målstyrning och planerade delsegrar som tydliggör framgången, skapar lärande och ger energi för fortsatt arbete. 

Det finns flera ramverk att luta sig mot i agila förändringsresor, där SAFe är det vanligaste. De flesta av våra agila coacher är certifierade i flera ramverk för att genomföra agila förflyttningar. Vi är dock inte bundna till ett ramverk utan kan hjälpa er på er individuella resa.

1. Enighet kring The North Star

North Star är långsiktiga, ambitiösa mål på hög nivå som motiverar, inspirerar, lyfter och engagerar. Sjömän använde North Star, Polstjärnan, som ett sätt att hålla sig på kurs avsett var de var.

AgilTransformation

2. Tydligt mål

Ett tydligt mål är en beskrivning av något som du vill uppnå i framtiden. Målet anger riktningen - som en destination på en karta. Mål bör inte vara tekniska eller innehålla mätbara data.

AgilTransformation

3. Mätbara Nyckelresultat

Ett nyckelresultat är ett mätbart resultat som krävs för att uppnå målet. Den innehåller ett mått med ett start- och målvärde. Nyckelresultat mäter framsteg gentemot målet.

AgilTransformation

4. Definition av Initiativ och Iterativ Exekvering

Initiativen beskriver vad du behöver göra för att uppnå dina viktigaste Key Results. Tänk på det som en lista med saker du kommer att göra för att komma till din destination. Initiativen genomförs i en iterativ process där vi justerar planen utifrån de resultat vi uppnår.

AgilTransformation

5. Retrospektiv och Lärande

Retrospektiv och Lärande är något som sker i varje steg hela tiden då vi kontinuerligt utvärderar om vi är på rätt väg, om våra mål är de rätta och om våra nyckelresultat är tillräckligt utmanade. Vi ser dock att man med en viss regelbundenhet systematiskt ser över och justerar sina mål.

AgilTransformation

Vad är vinsterna med en agil transformation ?

Genom att organisera oss kring kundvärde möjliggör vi

  • Flödesoptimering som ger kortare ledtid 
  • Att medarbetarna vet vilket värde de bidrar med vilket ökar motivationen. 
  • Ökat samarbete mellan olika funktioner. 
  • Att fokus ligger på kunden vilket ger ökat kundvärde. 
  • Att vi synliggör nya affärsmöjligheter

Genom att samla de kompetenser och lösningar som krävs för detta så kan man få

  • Större fokus på kunden som i sin tur ger bättre lösningar 
  • Tydligare förståelse inom den egna organisationen vad som faktiskt ger värde 
  • Färre interna beroenden vilket ger en verksamhet som är lättare att styra 
  • En bättre grund för kontinuerligt förbättringsarbete med fokus på helheten

Jag vill ha hjälp med agil transformation

Har du frågor?

Jag hjälper dig gärna! agiltec-1589-200x200@2x
Genom att skicka detta meddelande godkänner du vår hantering av personuppgifter

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Agiltec Group AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies